دانلود پایان نامه بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی زنجان با تأکید بر تغییرات کاربری زمین | بلاگ

دانلود پایان نامه بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی زنجان با تأکید بر تغییرات کاربری زمین

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

پایان نامه بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی زنجان با تأکید بر تغییرات کاربری زمین توسط صفی ا... عسگری و به راهنمایی دکتر اصغر نظریان و مشاوره دکتر اسماعیل چاوشی و دکتر ابوالفضل مشکینی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1378 تهیه شد که فایل pdf اون رو از پیوست می تونید دانلود کنید.

فهرست مطالب:

فصل اول:
بیان مسئله
فرضیات
مروری بر مطالعات مشابه و تدوین چارچوب نظری
نظریات ساختار شهری
تعاریف و مفاهیم
ناحیه مورد مطالعه و مقطع زمانی
روش تحقیق و مراحل انجام کار
مشکلات

فصل دوم:
مقدمه
تقسیمات سیاسی
مختصات و موقعیت جغرافیایی شهر
زمین شناسی
مکان گزینی و ویژگی های توپوگرافی
اقلیم
منابع آب
خاک و پوشش گیاهی
امکانات و محدودیت ها

فصل سوم:
وجه تسمیه زنجان
پیدایش و عوامل موثر در گسترش شهر
مراحل رشد شهر
سیر تحول ساختار کالبدی شهر زنجان
نتیجه

فصل چهارم: تغییرات مطلق جمعیتی
پیش بینی میزان افزایش جمعیت شهر
نسبت جنسی
سواد
خانوار
مهاجرت و اثرات آن بر گسترش و تحولات کالبدی شهر زنجان
تغییرات جمعیت و اثرات آن بر تحولات بخش مرکزی
نتیجه

فصل پنجم:
وضعیت فعالیت های اقتصادی شهر زنجان (اشتغال)
شاغلین در بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)
میزان اشتغال برحسب گروه های اصلی فعالیت
شاغلان برحسب گروه های عمده شغلی
ساختار اقتصادی بخش مرکزی زنجان
نتیجه

فصل ششم:
کاربری مسکونی و تحولات آن (مسکن)
شبکه ارتباطی و دسترسی ها و تحولات آن در بخش مرکزی
کاربری تجاری و تحولات آن در بخش مرکزی
کاربری فرهنگی - آموزشی و تحولات آن در بخش مرکزی
کاربری مذهبی و تحولات آن در بخش مرکزی
کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری و تحولات آن در بخش مرکزی
فضای سبز
کاربری بهداشتی و درمانی و تحولات آن در بخش مرکزی
کاربری اداری و تحولات آن
سایر کاربری های بخش مرکزی
نتیجه

فصل هفتم:
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و ماخذ
فايل هاي پيوست شده
...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 5 بهمن 1396 ساعت: 10:26