مقاله بررسي کیفیت مبادی ورودي شهرهای گردشگری با تاکید بر جامعه گردشگران

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  فعاليت شهرهاي گردشگري در فضاي رقابتي مبتني بر مزي تهاي نسبي محيطي و كالبدي تحت تاثير واكنش ها و حساسيت هاي محيطي جامعه محلي و جامعه گردشگران صورت مي پذيرد. در اين رابطه يكي از مولفه هاي كليدي موثر بر عملكرد يك شهر گردشگري، كيفيت كالبدي و كاركردي فضاهاي شهري آن است. مبادي ورودي شهري به عنوان بخشي از ساختار فضايي شهر مي تواند در شكل دهي يك تجربه ارزش مند و تصوير ذهني براي گردشگران شهري نقش آفريني كند. ورودي ها اولين نقطه از شهر مي باشند كه اكثر مسافران با آن برخورد دارند و عمده تصوير اوليه از شهر و نخستين نشانه بصري را در ذهن ناظر شكل مي دهند. از آنجايي كه اين فضاها معرف و مبيني از كل مجموعه شهر مي باشند، طراحي آن ها به ويژه براي شهرهاي گردشگري بايد با توجه به شخصيت، فرهنگ و عملكرد شهر صورت گيرد و در اين صورت است كه مي توانند واجد ادراك و خوانايي، حس حضور در مكان و تشخيص هويت مكان باشند. علي رغم اهميتي كه مبادي ورودي در هويت بخشي كل فضاي شهري به عهده دارند، بسياري از شهرهاي گردشگري كشور و از آن جمله شهر بابلسر از اين حيث با ضعف ها و كاستي هاي متعددي روبرو اند. جانمايي كاربري هاي ناهمگن و ناسازگار، آلودگي بصري و محيطي و غيره از جمله مصاديق اين امرند كه اين عرصه ها را به فضاهايي آشفته بدل كرده است. به گونه اي كه فضاي ورودي شهرها ضمن اغتشاشات بصري و محيطي، فاقد هويت و جذابيت بصري لازم مي باشند.
  هدف تحقيق حاضر بررسي كيفيت مبادي ورودي شهر بابلسر به عنوان شهري گردشگري بوده است. فرضيه تحقيق عبارت است از: مبادي ورودي شهر بابلسر از كيفيت بصري مناسب برخوردار مي باشد. روش اين تحقيق از نوع پيمايشي مبتني بر استفاده از پرسش نامه است و براي طراحي پرسش نامه ابتدا با مروري بر ادبيات و مباني نظري تحقيق، شاخصها و معيارهاي مطلوب استخراج و در نهايت در قالب پرسشنامه در جامعه آماري مربوطه مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل از روش هاي آماري توصيفي (ميانگين و واريانس) و روش آمار استنباطي (آزمون T یکطرفه) استفاده شده است. نتايج به دست آمده از اين بررسي نشان مي دهد كه علي رغم اهميت مبادي ورودي شهرها، اين مولفه در برنامه ريزي و طراحي توسعه شهري محدوده مورد مطالعه، مورد توجه جدي قرار نگرفته است، به طوري كه اكثر گردشگران ورودي به اين شهر هيچ نوع تصوير ذهني تعريف شده از ورودي به شهر ندارند.

  واژگان كليدي: شهر، ورودي، كيفيت، گردشگري، بابلسر.

  نویسندگان: مصطفي قدمي، طاهره غلاميان آقامحلي

  دانلود مقاله
  نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 11 دی 1396 ساعت: 16:42
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123