جزوه تحلیل سازه ۱ و ۲

ساخت وبلاگ
چکیده : جزوه تحلیل سازه ۱ و تحلیل سازه ۲ توسط افشین سالاری تهیه شده است که فایل PDF هریک از این دو جزوه را ا... با عنوان : جزوه تحلیل سازه ۱ و ۲ بخوانید :

جزوه تحلیل سازه ۱ و تحلیل سازه ۲ توسط افشین سالاری تهیه شده است که فایل PDF هریک از این دو جزوه را از لینک های داده شده می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب جزوه تحلیل سازه ۱ :

 • موضوع بحث
 • دو فرض اساسی در تحلیل سازه
 • معادلات تعادل در سازه های صفحه ای
 • سازه ها
 • انواع سازه های معین
 • پایداری و ناپایداری یک سازه
 • ناپایداری خارجی هندسی
 • معادلات شرط Condition Equation
 • تعیین ناپایداری و درجه نامعینی قالب ها
 • روش های تعیین درجه نامعینی تابها
 • معادله دیفرانسیل تعادل در تیرها
 • قواعد مربوط به رسم نیروی برشی
 • قواعد مربوط به رسم دیاگرام خمشی
 • کابل ها
 • خرپاها
 • پایداری و ناپایداری خرپاها – تعیین درجه نامعینی خرپاها
 • آنالیز خرپاهای معین
 • حل مسئله پایداری و ناپایداری
 • خط تأثیر Influcnce line
 • خط تأثیر تیرهای اصلی
 • روش ترسیم خط تأثیر نیروی برشی یک پانل
 • خط تأثیر خرپاها
 • موارد استفاده خط تأثیر
 • محاسبه تغییر شکل تیرها
 • معادله دیفرانسیل تغییر شکل تیرها
 • قضایای لنگر سطح
 • نکاتی در مورد سهمی درجه n
 • روش تیر مزدوج و یا روش تیر فرضی
 • روش های انرژی
 • استفاده از بقاء انرژی در محاسبه تغییر فرم
 • محدودیت های روش بقاء انرژی
 • قضیه کاستلیانو
 • روش انرژی حداقل
 • قضیه انرژی حداقل در حالت کلی
 • قضیه سه لنگری
 • آنالیز تقریبی سازه

فهرست مطالب جزوه تحلیل سازه ۲ :

 • تحلیل سازه های نامعین
 • روش سازگاری تغییر شکل ها
 • مراحل تحلیل قاب های نامعین
 • هدف از تحلیل سازه
 • معادلات حاکم بر رفتار سازه
 • معادلات تعادل
 • معادلات مشخصه
 • روش نیرو
 • روش جابجایی
 • روش شیب و افت
 • بدست آوردن FEM (لنگر اتنهایی گیردار)
 • سختی دورانی
 • ضریب انتقال لنگر
 • لنگرهای گیرداری
 • سختی دورانی و ضریب انتقال لنگر
 • معادلات شیب و افت برای مقاطع منشوری
 • روش شیب و افت برای سازه های بدون انتقال جانبی
 • روش شیب و افت برای قاب های با انتقال جانبی
 • معادلات برش
 • بدست آوردن دوران وتری برحسب پارامترهای مشخص کننده وضعیت انتقال جانبی سازه
 • دستورالعمل آنالیز سازه با انتقال جانبی به روش شیب و افت
 • استفاده از معادلات شیب و افت در محاسبه شیب و ذخیره سازه
 • استفاده از معادله شیبب افت در محاسبه شیب و خیز سازه
 • روش توزیع لنگر
 • کنترل روش توزیع لنگر
 • آنالیز سازه تحت اثر نشست تکیه گاهی به روش توزیع لنگر
 • آنالیز سازه های با انتقال جانبی به روش توزیع لنگر
 • تحلیل قاب های متقارن
 • روش کانی
 • روش کانی برای قاب های متعامد با انتقال جانبی
 • روش گام به گام برای قاب های با انتقال جانبی
 • شرایط تبدیل انتهای مفصل به گیردار
 • استفاده از روش کانی در صورتی که بار جانبی روی اعضا وارد شود
 • قانون بتی Battiy law
 • قانون ماکسول
 • رسم خطوط تأثیر سازه های نامعین
 • قاعده رسم خط تأثیر با استفاده از اصل ماکسول
 • استفاده از اصل Super مقدار لنگر خمشی

منبع: نواندیشان

...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 27 تير 1397 ساعت: 13:09