معرفی مؤثرترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران در حوزه مهندسی مواد

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

معرفی مؤثرترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران در حوزه مهندسی مواد

بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم ای.اس.آی (ESI) در بخش موثرترین دانشگاه‌­ها و موسسات تحقیقاتی دنیا نشان می‌دهد که 24 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی از کشور در مجموع دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد می‌شود. دانشگاه‌­ها و مراکز تحقیقاتی که اثربخشی تحقیقات آنها به حدی باشد که در مجموع یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند، در این فهرست وارد می‌شوند.
دهقانی اظهار کرد: از کل دانشگاه­‌های کشور 11 دانشگاه در مجموع دانشگاه‌­های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی مواد قرار گرفتند. در بین دانشگاه­‌های جامع دانشگاه­‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، کاشان و فردوسی مشهد در رشته مهندسی مواد در زمره برترین‌ها قرار گرفتند. این دانشگاه­‌ها بر حسب تعداد مدارک در حوزه مهندسی مواد در رتبه‌های 104، 290، 446، 456 و 468 دنیا قرار گرفتند. دانشگاه­‌های فوق بر حسب تعداد استنادها به ترتیب در رتبه‌های 190، 453، 579، 569 و 765 دنیا قرار دارند.
وی گفت: در بین دانشگاه‌­های صنعتی به ترتیب و بر اساس رتبه تعداد مدارک دانشگاه‌های امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران در حوزه مهندسی مواد در زمره دانشگاه‌­های یک درصد برتر کشور قرار گرفتند. این دانشگاه‌­ها به ترتیب در رتبه‌های 106، 128، 153 و 190 دنیا قرار دارند. همچنین این دانشگاه‌­ها بر اساس تعداد استنادهای کسب شده به ترتیب در رتبه‌های 216، 221، 228 و 321 دنیا قرار گرفتند.
بر اساس اعلام روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سرپرست ISC تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در بین دانشگاه های غیرمتمرکز در رشته مهندسی مواد در زمره دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قراردارد. این دانشگاه بر اساس تعداد مدارک در رتبه 42 دنیا و بر اساس تعداد استنادها در رتبه 151 دنیا قرار دارد.
نام دانشگاه، نوع دانشگاه و رشته مورد نظر رتبه بین‌المللی دانشگاه بر حسب تعداد مقالات، تعداد استنادها،CCP و تعداد مقالات برتر تعداد مدارک، تعداد استنادها، CPP و تعداد مقالات برتر(Top Paper)
رشته
نوع دانشگاه
نام دانشگاه
رتبه تعداد
مدارک
رتبه تعداد استنادها
رتبه
نسبت استناد به مقاله
رتبه تعداد مقالات برتر
تعداد
مدارک
تعداد
استنادها
نسبت استناد به مقاله
تعداد
مقالات برتر
مهندسی مواد جامع دانشگاه تهران 104 190 549 90 2189 20295 9.27 10
دانشگاه تربیت مدرس 290 453 583 96 1006 8179 8.13 4
دانشگاه شیراز 446 579 498 100 599 6152 10.27
دانشگاه کاشان 456 569 471 94 576 6266 10.88 6
دانشگاه فردوسی مشهد 468 765 592 100 546 4370 8
صنعتی دانشگاه امیرکبیر 106 216 571 95 2167 18424 8.5 5
دانشگاه صنعتی اصفهان 128 221 541 87 1911 17977 9.41 13
دانشگاه صنعتی شریف 153 228 479 94 1677 17792 10.61 6
دانشگاه علم و صنعت ایران 190 321 574 100 1451 12178 8.39
غیرمتمرکز دانشگاه آزاد اسلامی 42 151 622 78 3607 24455 6.78 22
انتهای پیام
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 26 شهريور 1396 ساعت: 14:13

فهرست وبلاگ