اندیشه

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : جزوه اصول و طراحی پایگاه داده ها بخوانید :
جزوه اصول و طراحی پایگاه داده ها که توسط محمد سوری در سال ۸۸-۸۷ تهیه و تدریس شده است را به صورت PDF در ۹۵ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب جزوه اصول و طراحی پایگاه داده ها : ...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 0:21
چکیده : ... با عنوان : جزوه آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشگاه باهنر کرمان بخوانید :
جزوه آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان با عنوان دستورالعمل آزمایشگاه مکانیک سنگ که توسط دکتر حمید منصوری و مهندس حمیدرضا محمدی در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ تهیه شده است را به صورت PDF از لینک داده ...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 5 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 0:21
چکیده : ... با عنوان : کتاب فناوری های نوین ساختمانی مرکز تحقیقات و ساختمان بخوانید :
کتاب فناوری های نوین ساختمانی' target='_blank' href='/'>ساختمانی که توسط مرکز تحقیقات و ساختمان در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۸ تهیه شده است را به صورت PDF در ۲۲۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمای...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 0:21
چکیده : ... با عنوان : دانلود فصلنامه آبادی ۶۳ ویژه خیابان و میدان بخوانید :
  فصلنامه     آبادی   ۶۳   ویژه     خیابان   و   میدان   که در تابستان ۱۳۸۸ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت کشور منتشر شده است را در ۱۳۷ صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید   دانلود   کنید. فهرست مطالب ...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت: 13:47
چکیده : ... با عنوان : دانلود مجله آبادی شماره ۶۴ ویژه بازار و فضاهای تجاری بخوانید :
  مجله     آبادی     شماره   ۶۴   ویژه     بازار   و   فضاهای     تجاری   که در پاییز ۱۳۸۸ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت کشور منتشر شده است را در ۱۵۰ صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید   دانلود   کنید. فهرست...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت: 13:47
چکیده : ... با عنوان : جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تهران بخوانید :
  جزوه     زمین     شناسی   نفت   دانشگاه     تهران   که توسط دکتر علی شکاری فرد تهیه شده است را به صورت PDF در ۵۶ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب جزوه زمین شناسی نفت : نفتگیرها برآورد ضخامت کل...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت: 13:47
چکیده : ... با عنوان : کتاب تغذیه گیاهان از طریق ساقه و برگ بخوانید :
  کتاب     تغذیه     گیاهان   از   طریق     ساقه   و برگ که توسط مرجان خدامی در سال ۱۳۷۰ گردآوری و تهیه شده است را به صورت PDF در ۴۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. گیاهان مواد غذایی را از راه ریشه جذب می نماین...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 21:00
چکیده : ... با عنوان : پروژه مقایسه کارایی الگوریتم های عددی در حل معادلات پخش بار بخوانید :
  پروژه     مقایسه     کارایی     الگوریتم   های   عددی   در حل   معادلات   پخش بار توسط علیرضا صفرزاده و با راهنمایی مهندس الهوردی زاده برای دریافت درجه کارشناسی برق قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۸۴ ا...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 21:00
چکیده : ... با عنوان : دانلود جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها بخوانید :
  جزوه     اصول     طراحی     پایگاه     داده   ها که به صورت خلاصه ای از کتاب می باشد توسط بهروز معصومی تهیه شده است که فایل PDF آن را در ۱۲۹ صفحه از لینک زیر می توانید   دانلود   نمایید. فهرست مطالب جزوه اصول طراحی پایگاه ...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 21:00
چکیده : ... با عنوان : دانلود فصلنامه آبادی شماره ۵۸ ویژه معماری فضاهای فرهنگی بخوانید :
فصلنامه و آبادی و شماره و ۵۸ ویژه و معماری و فضاهای و فرهنگی و که در بهار ۱۳۸۷ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت کشور منتشر شده است را در ۱۴۱ صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود و کنید. فهر...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 7 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 9:14
چکیده : ... با عنوان : دانلود نشریه آبادی ۵۹ ویژه معماری و بافت روستایی ۱ بخوانید :
نشریه و آبادی و ۵۹ ویژه و معماری و و بافت و روستایی و ۱ که در تابستان ۱۳۸۷ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت کشور منتشر شده است را در ۱۴۳ صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود و کنید. فهرست...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 5 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 9:14
چکیده : ... با عنوان : دانلود شماره ۶۰ مجله آبادی ویژه معماری و بافت روستایی ۲ بخوانید :
شماره و ۶۰ مجله و آبادی و ویژه و معماری و و بافت و روستایی و ۲ که در پاییز ۱۳۸۷ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت کشور منتشر شده است را در ۱۴۱ صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود و کنید. فه...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 5 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 9:14
چکیده : ... با عنوان : دانلود شماره ۵۳ فصلنامه آبادی ویژه سیما و منظر بخوانید :
شماره و ۵۳ فصلنامه و آبادی و ویژه و سیما و و منظر و که در زمستان ۱۳۸۵ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت کشور منتشر شده است را در ۱۳۰ صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود و کنید. فهرست مطال...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 2 دی 1397 ساعت: 23:17
چکیده : ... با عنوان : دانلود مجله آبادی ۵۶ ویژه طراحی شهری در ایران بخوانید :
مجله و آبادی و ۵۶ ویژه و طراحی و شهری و در ایران و که در پاییز ۱۳۸۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت کشور منتشر شده است را در ۱۴۱ صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود و کنید. فهرست مطالب ...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 2 دی 1397 ساعت: 23:17
چکیده : ... با عنوان : دانلود نشریه آبادی شماره ۵۷ ویژه معماری داخلی بخوانید :
نشریه و آبادی و شماره و ۵۷ ویژه و معماری و داخلی و که در زمستان ۱۳۸۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت کشور منتشر شده است را در ۱۲۹ صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود و کنید. فهرست مطالب...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 2 دی 1397 ساعت: 23:17